tirsdag, januar 08, 2008

Dekorering av vogge..
Denne vogga har jeg dekorert til en ny borger av Hammerfest. Den nye borgeren er på tur ut i den nye verden idag, hører jeg rykter om. Velkommen skal du være Lille...
This baby cradle I`ve decorated for a new inhabitant of Hammerfest town. The little one is been giving birth today. Welcome to you Little..Og det er nu godt når det er noen som vet hva jeg liker å få i betaling. hi-hi...
And it`s good to know that someone knows how to pay me. hi-hi..

Ingen kommentarer: